پیش بینی 40 تخت ویژه در طرح توسعه بیمارستان بوکان
پیش بینی 40 تخت ویژه در طرح توسعه بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان
 ١٨:٣١ - يکشنبه ١٢ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید معاون برنامه ریزی وزیر بهداشت
بازدید معاون برنامه ریزی وزیر بهداشت و هیأت رئیسه دانشگاه
 ١٨:٢٦ - يکشنبه ١٢ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
تامین و نوسازی 70 درصد تجهیزات رختشویخانه
تامین و نوسازی 70 درصد تجهیزات رختشویخانه بیمارستان شهید دکتر قلی پور
 ١٧:٥٥ - يکشنبه ١٢ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
راه اندازی MRI، CT Scan و ماموگرافی
راه اندازی MRI، CT Scan و ماموگرافی
راه اندازی MRI، CT Scan و ماموگرافی بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان
 ٠٠:٣٧ - يکشنبه ١٢ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید دکتر جواد آقازاده و مهندس موهبتی از بیمارستان
بازدید دکتر جواد آقازاده و مهندس موهبتی از بیمارستان شهید دکتر قلی پور
 ٠٠:٠١ - يکشنبه ١٢ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 
hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل